مدير گروه

سوابق اجرایی:

 • مسئول واحد مشاوره و مددکاری بنیاد مستضعفان و جانبازان خراسان و مدیر واحد خانواده (نظام تحکیم و تشکیل خانواده) از سال 72-69
 • مدیر امور اجتماعی بنیاد مستضعفان و جانبازان خراسان و قائم مقام معاونت فرهنگی 74-72
 • ریاست بنیاد شهرستان گناباد 78-74 و حضور در کمیته های برنامه ریزی استان، ستاد دهه فجر، کمیسیون امور اجتماعی استانداری ، پذیرش، کمیته سه نفره استان و ...   80-74
 • عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد 1381

تدریس روش تحقیق نظری، عملی، جامعه شناسی، نظریه ها، آسیب شناسی اجتماعی، مسائل نوجوانان و جوانان، پویایی گروه، مددکاری اجتماعی، کارورزی، جامعه شناسی روستایی وجامعه شناسي شهري و...

 • مدیر مطالعات پژوهش های فرهنگی معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد 83-81
 • مدیر گروه مطالعات خانواده دانشگاه 83-90
 • مدیر گروه علوم اجتماعی دانشگاه ...-88
 • قائم مقام بسیج اساتید دانشگاه 89-87
 • مدیرمنابع نیروی انسانی بسیج اساتید خراسان رضوی ...-83
 • شرکت در دوره های بصیرت و ... سازمان بسیج اساتید
 • عضو کارگروه ارزشیابی فعالیت های دفاتر فرهنگ اسلامی واحدهای منطقه 9 دانشگاه آزاد اسلامی ...-87
 • دبیر مالی جامعه اسلامي دانشگاهیان ایران دانشگاه آزاد اسلامی مشهد از سال 86
 • عضو شورای فرهنگی دانشکده الهیات و کمیته اسلامی شدن دانشگاه
 • ریاست انجمن اولیا و مربیان به مدت 6 سال و مسئول انجمن اولیا و مربیان مقطع راهنمایی ناحیه 7 از سال 88

سوابق علمی:

1-مقالات علمی –پژوهشی

1-1 مقایسه تطبیقی جوانان حاشیه و متن مشهد در گرایش به انحرافات اجتماعی

مجله علمی و پژوهشی فقه ، تاریخ و تمدن واحد مشهد سال 87

1-2 بررسی میزان سرمایه اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی مشهد 89

مجله علمی و پژوهشی فقه ، تاریخ و تمدن واحد مشهد سال 89

1-3 بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر رضایت از زندگی

فصلنامه علمی –پژوهشی جامعه شناسی مطالعات جوانان واحد بابل 89

1-4 ساخت اقتصادی –اجتماعی حاشیه نشینی و انحرافات اجتماعی

فصلنامه علمی، پژوهشی مطالعات فرهنگی

2- مقالات علمی –ترویجی

2-1 تاثیر حاشیه نشیسنی بر بزهکاری جوانان در شهر مشهد

مجله علوم انسانی واحد مشهد (رایت علم)

همایش های علمی معتبر

2-2 همایش ملی تمدن ایرانی  و ظرفیت های تمدن ساز

تاثیر تهاجم فرهنگی بر وحدت ملی و تمدن ایرانی (ارائه و چاپ مقاله)

2-3 همایش ملی دو سالانه آسیب های اجتماعی

بررسی عوامل موثر بر  بروز و گسترش پدیده کودکان و نوجوانان خیابانی و ارائه راهبردهای پیشگیرانه در جایگاه مهار (سخنراني و ارائه و چاپ مقاله)

2-4 همایش منطقه ای اسلامی شدن دانشگاه

اسلامی شدن دانشگاه (ارائه و چاپ مقاله)

2-5 همایش منطقه ای بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 9

اصلاح الگوی مصرف (ارائه و چاپ مقاله)

3- پایان نامه کارشناسی ارشد (استاد راهنما )در ترم جاری 90-89

3-1 بررسی تاثیر کیفیت زندگی بر تمایل مالکان و ساکنان به مشارکت در طرح بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهر مشهد

2-3 بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر مشارکت مالکان در بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری (نمونه موردی :محله هاشمی تهران)

3-3 بررسی عوامل موثر بر جامعه پذیری دانش آموزان (مطالعه موردی مدارس نواحی هفت گانه مشهد)

3-4 استاد مشاور بیش از ده ها مورد پایان نامه دوره کارشناسی ارشد

4- طرح های تحقیقاتی و پژوهشی

1-4 تاثیر فعالیت های فرهنگی بر میزان بزهکاری جوانان در شهرستان نیشابور

کارفرما: اداره کل ازشاد اسلامی خراسان رضوی

2-4 بررسی علل کمرنگ شدن روابط پدرو فرزندان دختر دانش آموزان دبیرستان های دخترانه

کارفرما: اداره آموزش و پرورش ناحیه 7 مشهد

 • بررسی علل و عوامل موثر بر ناهنجاری های اخلاقی و اجتماعی

سفارش: اداره اموزش و پرورش ناحیه 7

 4-4بررسي وضعيت عملكردشاخص هاي فرهنگي در واحدهاي دانشگاهي منطقه 9 دانشگاه آزاد اسلامي                          ( نمونه مورد بررسي واحدهاي استان خراسان جنوبي)

      5- تالیف وتدوین جزوات درسي

      5 -1   جزوه درسی راهنمای تجزیه و تحلیل آماری وگزارش نویسی برای درس روش تحقیق

       5-2  جزوه درسی مسائل نوجوانان و جوانان

6- ارزیابی مقالات علمی و پژوهشی

6-1 ارزیابی و داوری بیش از ده ها مقاله علمی و پژوهشی

6-2 حضور در هيات رییسه بیش از ده  همایش منطقه ای و ملی

6-3 دبیر اجرایی و دبیر علمی همایش های مختلف

6-4 عضو کمیته علمی همایش های معتبر در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد و دانشگاه فردوسی مشهد

6-5 عضو هیئت مدیره موسسه دارالفنون توس

6-6 عضو هیئت مدیره موسسه آوای مهر رفتار

7- برگزاری کارگاه های علمی

7-1 برگزاری و تدریس کارگاه جامعه شناسی فرهنگی برای مسئولین و کارشناسان دفاتر فرهنگ دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 9 سال 1388

7-2 تدریس کارگاه مدیریت مدد کاری سازمان امور ایثارگران

7-3 تدریس کارگاه مداخله در بحران برای مسئولین و کارشناسان موسسات مشاوره استان های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی  سازمان امور ایثارگران 1390

7-4 تدریس کارگاه آسیب شناسی فرهنگی حوزه نمایندگی نهاد مقام معظم رهبری دانشگاه امام حسین (ع) 1386

8- عضویت در انجمن ها

8-1 عضویت در انجمن جامعه شناسی ایران از سال 1381

8-2 عضویت در انجمن جامعه شناسی ایران شاخه خراسان 1389

9- حضوردركارگاه ارزيابي اجتماعي پروژه هاي شهري (اتا) به مدت 26ساعت سال 88

     معاونت فرهنگي واجتماعي شهرداري مشهد

  

Finland Sevastopol joomla